Međunarodni simpozijum o dobroj kliničkoj praksi u Kardiologiji
Kardiovaskularna istraživanja u 21. veku


International Symposium on Good Clinical Practice Cardiology
Cardiovascular research in the 21st century


 

Organizatori simpozijuma:

Sektor za Kardiovaskularna istraživanja, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd

Udruženje Centara za Hipertenziju, Prevenciju Infarkta i Šloga- HISPA

Akademija za Klinička Istraživanja – CRA

Mesto: Hotel Hyatt, Kristalna dvorana, Beograd, Milentija Popovića 5, 11070 Beograd

Datum: 03. Mart. 2017

Simpozijum će biti akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije

© 2016 HISPA | Design by Webix Design. All Rights Reserved www.webix.tv